Algemene voorwaarden

 Entingen en gedrag

 • Uw hond dient gezond te zijn.
 • Uw hond dient ingeënt te zijn. Geldige titerbepaling mag ook.
 • Uw hond dient vrij van vlooien, teken en wormen te zijn.
 • Uw hond dient sociaal vaardig te zijn naar honden en mensen toe.
 • Uw hond dient te luisteren naar de basiscommando’s.
 • Zieke en loopse dieren kunnen niet mee. U dient dit z.s.m. te melden. Voor loopse teven kan in overleg een individuele wandeling aangeboden worden.
 • Ongecastreerde reuen kunnen helaas niet mee.
 • Puppy’s en jonge honden ( tot 1 jaar oud ) kunnen niet mee in de groep, i.v.m. de duur van de wandeling. Voor deze honden kan een individuele wandeling aangeboden worden. Of in overleg in samen met andere jonge hond.
 • Uw hond dient een deugdelijke halsband te hebben. Geen slipketting, Halti’s of Gentle Leaders.

Schade/aansprakelijkheid/medische noodzaak

 • Uw hond dient opgenomen te zijn in uw WA verzekering.
 • U bent aansprakelijk voor de schade die uw hond aanricht, dit geldt ook als u de hond meegeeft aan een ander.
 • Dierenoppas Pukkie heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor overige schades. Hierin is ook het transport van uw hond verzekerd!
 • De honden zullen, indien mogelijk los lopen (tenzij anders overeengekomen) en zullen een penning dragen met mijn gegevens.
 • Dierenoppas Pukkie is niet aan te merken als bezitter van de hond.
 • Voor eventueel weglopen, gewond raken of anderzijds opgelopen trauma kan Dierenoppas Pukkie niet aansprakelijk worden gehouden. Uiteraard zal er alles aan gedaan worden dat dit niet gebeurt.
 • Bij noodzakelijke directe medische zorg zal uw eigen dierenarts worden ingeschakeld, tenzij de situatie zo acuut is dat de dichtstbijzijnde dierenarts ingeschakeld dient te worden. (Indien mogelijk, na contact/overleg met de eigenaar). Kosten hiervan zijn voor rekening van de eigenaar van de hond. Indien blijkt dat een belangrijke ingreep nodig is zal in overleg met de dierenarts eerst contact met de eigenaar worden gezocht.
 • Dierenoppas Pukkie is niet aansprakelijk voor schade aan woning/inboedel door natte/vieze hond. De hond zal zo schoon en droog mogelijk gemaakt worden.

Lengte wandeling/onvoorziene omstandigheden

 • Er wordt op afgesproken tijden gewandeld met uw hond
 • Duur van de wandeling zal minimaal 1 uur zijn. (Mits in groepsverband en niet anders overeengekomen.)
 • De hond wordt handdoek-droog thuis gebracht, voorzien van vers water en eventueel gewenst kan de hond gevoerd worden.
 • Bij weeralarm of extreme gladheid zal er niet worden gewandeld of de wandeling wordt ingekort. Indien er niet wordt gewandeld zal er met de eigenaar gekeken worden naar een passende oplossing.
 • Het vervoer geschiedt in een daarvoor bestemde bus voorzien van benches. Deze bus zal regelmatig gereinigd en ontsmet worden.
 • Vakanties zullen ruim van te voren worden aangegeven.

Afzeggen/opzeggen

 • Annulering van de wandeling dient 24 uur van te voren worden doorgegeven. Afmeldingen die niet binnen 24 uur worden afgemeld zullen in rekening worden gebracht.
 • U heeft het recht te allen tijde op te zeggen, reeds betaalde gelden worden niet terug betaald. (dit is uiteraard niet van toepassing bij overlijden van de hond)
 • Dierenoppas Pukkie heeft te allen tijde het recht om de overeenkomst op te zeggen. Resterende gelden worden aan u terug betaald.
 • Dierenoppas Pukkie heeft te allen tijde het recht om afgesproken wandelingen af te zeggen in geval van: ziekte, privé/familieomstandigheden, weeralarm of extreme gladheid.
 • Dierenoppas Pukkie kan altijd naar eigen inzicht een hond weigeren omdat deze niet (meer) in de groep past. Bijvoorbeeld door onhandelbaarheid, agressie of ziekte.

Sleutelcontract/betaling

 • U dient Dierenoppas Pukkie te voorzien van een sleutel zodat uw hond gehaald en gebracht kan worden indien u niet thuis bent.
 • Afspraken betreffende de huissleutel worden vastgelegd in het sleutelcontract.
 • Dierenoppas Pukkie is niet aansprakelijk voor schade/inbraak woning tenzij aantoonbaar kan worden gemaakt dat het te wijten is aan misbruik door de ter beschikking gestelde sleutel.
 • Beide partijen zullen een ondertekend exemplaar van het sleutelcontract en de algemene voorwaarden in bezit hebben.
 • Betalingen dienen vooraf aan een wandeling te worden voldaan of voorafgaand aan de aankoop van een 10 wandelingenkaart.
 • De 10 wandelingenkaart zal in mijn bezit blijven en ik zal deze na elke wandeling aftekenen. Zodra de kaart bijna vol is, wordt u op de hoogte gebracht.
 • Betalingen kunnen contant worden gedaan of via het bankrekeningnummer van Dierenoppas Pukkie onder vermelding van uw naam en de naam van uw hond.
 • In geval van wanbetalingen mag Dierenoppas Pukkie de overeenkomst ontbinden.

Schade/aansprakelijkheid/medische noodzaak

 • Het dier of de dieren dienen opgenomen te zijn in uw WA verzekering.
 • U bent aansprakelijk voor de schade die uw dier aanricht, dit geldt ook als een derde op uw dier past.
 • Dierenoppas Pukkie is niet aansprakelijk voor inbraak in uw huis, schade aan uw huis en inboedel in welke vorm dan ook.
 • Voor eventueel weglopen, gewond raken of anderzijds opgelopen trauma kan Dierenoppas Pukkie niet aansprakelijk worden gehouden. Uiteraard zal er alles aan gedaan worden dat dit niet gebeurt.
 • Bij noodzakelijke directe medische zorg zal uw eigen dierenarts worden ingeschakeld, tenzij de situatie zo acuut is dat de dichtstbijzijnde dierenarts ingeschakeld dient te worden. (Indien mogelijk, na contact/overleg met de eigenaar). Kosten hiervan zijn voor rekening van de eigenaar van de hond. Indien blijkt dat een belangrijke ingreep nodig is zal in overleg met de dierenarts eerst contact met de eigenaar worden gezocht.
 • Dierenoppas Pukkie is niet aan te merken als bezitter van het dier.

Tijden/medicatie/voer

 • Dierenoppas Pukkie zal, zoals overeengekomen 1 of 2 keer per dag uw huisdier bezoeken.
 • De duur van 1 bezoek zal +/- 30 minuten zijn
 • Voer, medicatie en eventuele andere zaken die nodig zijn om uw dier goed te kunnen verzorgen dienen voldoende aanwezig te zijn. Indien er niet genoeg aanwezig is, is Dierenoppas Pukkie genoodzaakt de kosten voor de tijd om het op te halen in rekening te brengen.
 • Voor het toedienen van medicatie wordt geen extra toeslag gerekend.
 • Indien Dierenoppas Pukkie door onvoorziene omstandigheden verhinderd is zal er voor een vervanger gezorgd worden.

Afzeggen/opzeggen

 • Annulering dient 24 uur van te voren worden doorgegeven. Afmeldingen die niet binnen 24 uur worden afgemeld zullen in rekening worden gebracht.
 • U heeft het recht te allen tijde op te zeggen, reeds betaalde gelden worden niet terug betaald. (dit is uiteraard niet van toepassing bij overlijden van het dier)
 • Dierenoppas Pukkie heeft te allen tijde het recht om de overeenkomst op te zeggen. Resterende gelden worden aan u terug betaald.

Sleutelcontract/betaling

 • U dient Dierenoppas Pukkie te voorzien van een sleutel zodat er op uw dier gepast kan worden als u niet thuis bent.
 • Afspraken betreffende de huissleutel worden vastgelegd in het sleutelcontract.
 • Dierenoppas Pukkie is niet aansprakelijk voor schade/inbraak woning tenzij aantoonbaar kan worden gemaakt dat het te wijten is aan misbruik door de ter beschikking gestelde sleutel.
 • Beide partijen zullen een ondertekend exemplaar van het sleutelcontract en de algemene voorwaarden in bezit hebben.
 • Betalingen dienen voorafgaand aan de oppasperiode voldaan te worden.
 • Betalingen kunnen contant worden gedaan of via het bankrekeningnummer van Dierenoppas Pukkie onder vermelding van uw naam en het factuurnummer.
 • In geval van wanbetalingen mag Dierenoppas Pukkie de overeenkomst ontbinden.